Maitsemaa OÜ saab endale uued köögiseadmed Eesti Maanteemuuseumis asuvasse Varbuse Teemajja

Maitsemaa esitas käesoleva aasta kevadel projekti „Maitsemaa OÜ kui kohalikul toorainel baseeruva toitlustusteenuse pakkuja tegevusvõimekuse parendamine“ rahastamise taotluse Leader-programmi, kust sai juunikuu alguses positiivse rahastamise otsuse. Kevadel viidi läbi ka hankemenetlus köögitehnika soetamiseks, millele esitas parima pakkumise Köögiabi OÜ. Hankeleping eduka pakkujaga sõlmiti 20.juunil 2016.

Projekt võimaldab kaasajastada Maitsemaa OÜ toitlustusteenuse kvaliteeti: luuakse uued, unikaalsed menüüd, kohalike traditsiooniliste toitude uued interpretatsioonid (ala Nordic Food), tagatakse toidu värskus, tuuakse sisse komponendid, mida varem pole kasutatud.
Projektil on suur mõju piirkonna väiketootjatele, kes juba tarnivad või hakkavad tarnima Maitsemaa OÜ-le toorainet. Neil saab olema suurem sissetulek, parem investeerimisvõimalus ja hakkamasaamine, ning töökohtade arvu suurenemine Maitsemaa OÜ poolt tehtavate ostude kaudmõjul.

Projekti üldandmed:
Taotleja: Maitsemaa OÜ
Projekti kogumaksumus: 21516 EUR
Toetus: 12909,60 EUR
Omafinantseering: 8606,4 EUR
Projekti rahastaja: PRIA, Leader-meetme raames antav projektitoetus (MAK 2014-2020)
Projekt planeeritud elluviimise aeg: juuli 2016

jpg-fail-o%cc%83ige